Vad står egentligen VVS för?

VVS är en fortkortning för värme, ventilation och sanitet. Förkortningen används bland annat som en gren inom byggsektorn, alltså något du kan arbeta med. Det står också för de tekniska systemen i byggnader som krävs för att byggnaden ska fungera och vara beboelig. När du bygger ett nytt hus exempelvis, så måste VVS planeras och byggas av människor som arbetar inom branschen. Inkluderat i användandet av begreppet VVS är också alla de produkter som används inom arbeten med de tre olika delarna.

Värme

Vanligtvist handlar det om radiatorer så som element . Dessa placeras i huvudsak under fönster runt om i huset. Alla hus har dock inte element. Värme kan handla om golvvärme eller andra system. Vanliga värmekällor i villor är värmepumpar och värmepannor för pellets, ved eller olja. Inom VVS ordnar man så att det här fungerar bra, man installerar alltså värme i huset.

Ventilation

Ventilationen är viktig i ett hus. Ventilationskanalerna ligger inte alls sällan i samma schakt som avlopp och vatten i flerbostadshus. I villor finns det egna system. Ventilationen ordnas med hjälp av till- och frånluftsfläktar. Inom ventilationen är begrepp som uteluft, tilluft och frånluft viktiga.

Sanitet

Sanitet är den del som färst människor kan mycket om. Det handlar om hur man ska hantera gaser och vätskor från huset, framförallt vattentillförsel. När man installerar delen sanitet installerar man bland annan tapp- och spillvattnet. Vanligtvis har vattenförsörjningen tre olika rör; kallvattenrör, varmvattenrör och varmvattencirkulation. Den första förser med kallvatten, den andra med varmvatten och den tredje ser till så att man kan reglera och hålla rätt temperatur på varmvattnet. Utan denna hade temperaturen för vattnet sjunkit under nattetid.

Grundizt Rör är ett företag som sysslar med VVS i Jönköping. De har lång erfarenhet och stor kompetens. De hjälper dig med allting inom VVS, så som; värmeinstallationer, sanitetsinstallationer, värmepumpsinstallationer, reparationer och service i stora drag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
Website